Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Předmět činnosti:

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost v oblasti techniky a softwarového vybavení pro měření hluku v komunálním prostředí a jeho hodnocení NRL se podílí na projektu III Monitoringu a má přístup k primárním datům tohoto projektu

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení a technického vybavení včetně programů pro elektronické zpracování, jako podklad pro metodická opatření hlavního hygienika ČR účastní se ve spolupráci se SZÚ tvorby podkladů pro hlavního hygienika ČR ve věci vyhlašování limitů metodicky vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ organizuje konzultační dny, semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby podílí se na mezinárodní normalizaci v daném oboru

D) Výzkumná a vývojová činnost
zkoumá a vyvíjí měřicí a výpočetní postupy a zpracovatelské programy jak pro vlastní potřebu, tak pro běžné užití pracovišti hygienické služby a provádí jejich validaci podílí se na aplikovaném výzkumu, přitom spolupracuje se SZÚ, jinými odbornými pracovišti a odbornými společnostmi v ČR i zahraničí spolupracuje s dalšími pracovišti i mimo resort zdravotnictví, které mají podobný obor činnosti sleduje odbornou technickou literaturu pro informaci pracovišť v ČR a případnou

Více informací naleznete na speciálních stránkách NRL pro kumunální hluk

Kontakt Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Telefon 465 352 024
Adresa elektronické pošty tomas.hellmuth@zuova.cz

J. a J. Kovářů 1412
562 06 Ústí nad Orlicí
Tel: +420 465 352 019
Fax: +420 465 522 176

Aktuality

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017 Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

Jsme výzkumná organizace
Rozhodnutím MŠMT jsme od 11.8.2017 zapsáni mezi výzkumné organizace.
17. 8. 2017

Poradna HIV Zlín - dovolená
Ve dnech 14. 8. – 25. 8. 2017 bude poradna HIV ve Zlíně uzavřena – dovolená.
11. 8. 2017

Plicní ambulance v Ostravě
Otevřeli jsme novou plicní ambulanci
1. 8. 2017

Očkování a HIV ve Vsetíně
Ordinace očkování + HIV ve Vsetíně bude 1.8. a 8.8.2017 uzavřena.
19. 7. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8