Očkování proti Covid 19

Očkovací centrum v Ostravě i Brně opět očkuje zájemce ve věku 18+ proti Covid 19 vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer/Biontech. Poskytujeme základní očkování i obě posilovací dávky. 2. posilovací dávku je možné podat u osob nad 18 let věku nejdříve po uplynutí 4 měsíců od podání první posilovací dávky. Dle doporučení ČVS ČLS JEP je podání 2. posilovací dávky doporučeno zejména:

  • všem osobám ve věku 60 a více let,
  • pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese) ve věku 12 a více let,
  • klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím,
  • zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem.

On-line rezervace tč. není možná, proto se zájemci o očkování mohou objednat pouze telefonicky na kontaktech:

Očkovací místo OSTRAVA: tel. 596 200 148 nebo 596 200 258

Očkovací místo BRNO: tel. 541 421 218

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8