Centrum ekonomické a technické

Centrum ekonomické zajišťuje manažersko-ekonomické řízení činnosti ZÚ, a to s maximálním využitím dostupných informačních technologií. Sleduje veškeré finanční, technické a ekonomické cíle ZÚ včetně úkolů v oblasti personálním a sociální práce. Zabývá se finančním a personálním řízením prostřednictvím systému finančního a mzdového účetnictví v rámci platné účetní osnovy a druhového členění nákladů a výnosů. Realizuje systém operativně-technické evidence, zajišťuje nasazování motivačních nástrojů a je garantem spolupráce ZÚ s odborovou organizací. Zajišťuje obchodní, marketingovou a propagační činnost. Při tvorbě marketingových plánů, uzavírání obchodních smluv i propagačních aktivitách úzce spolupracuje s jednotlivými centry ZÚ. Dále se podílí na přípravě a zajištění technické a koncepční pomoci při definování, podávání a řešení projektových záměrů. Součástí je externí auditorská pomoc s finančním vykazováním a nezávislým posouzením finančních operací. Pro vlastní řešení jsou navštěvovány domácí i mezinárodní spolupracující organizace, různé konference a workshopy.

Zdenka Kabátová - vedoucí centra ekonomického a technického
Telefon 596 200 460
Telefon 606 759 868
Adresa elektronické pošty zdenka.kabatova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Mgr. Pavlína Pešková - zástupce vedoucího centra, Vedoucí oddělení PaM
Telefon 596 200 449
Adresa elektronické pošty pavlina.peskova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Miriam Daňková Tirpáková 725 065 806 596 200 336 Ostrava finanční a majetková účetní
Zdenka Kabátová 606 759 868 596 200 460 Ostrava ekonom
Ing. Karla Kavoňová 733 321 820 596 200 156 Ostrava administrátor projektů
Bc. Lucie Voglová 596 200 336 Ostrava asistentka vedoucí CET, finanční účetní

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8