Diagnostika botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti

Materiál pro vyšetření: sérum nebo srážlivá krev pacienta, žaludeční obsah (zvratky) pacienta, poživatina.

Odběrová (transportní) souprava: sterilní plastový kontejner, sterilní skleněná nádoba, krevní zkumavky.

Popis odběru:

Krev: 5-10 ml séra nebo srážlivé krve

Žaludeční obsah (zvratky), poživatina: jakékoli množství ve sterilním kontejneru nebo sterilní skleněné nádobě.

Transport a uchovávání vzorku: PT při transportu nepřekračujícím 3 hodiny, dále uchovávat při chladničkové teplotě, nezmrazovat!

Provádí se: pondělí až pátek.

Doba odezvy laboratoře: pozitivní výsledek je sdělen objednavateli ihned telefonicky, doba trvání pokusu je 5 dní.

UPOZORNĚNÍ: V případě podezření na intoxikaci botulotoxinem je odběr krve prováděn zásadně před aplikací botulinického antiséra!

Test je prováděn biologickým pokusem na zvířeti, proto je nutné odběr vzorku a jeho doručení předem konzultovat s laboratoří pro diagnostiku anaerobních bakterií ZÚ se sídlem v Ostravě!

Kontakt:

laboratoř pro diagnostiku anaerobních bakterií
tel: 596 200 338 (425)

Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Nabídka zaměstnání
Dopravní referent
23. 7. 2021

Přesun 2. dávky očkování proti Covid-19
Přesun 2. dávky vakcíny lze na jednotlivých pracovištích domluvit telefonicky
12. 7. 2021

Akce voda ze studny prodloužena do 31. 08. 2021.
Využite akční nabídku rozboru vody ze studny
30. 6. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8