Diagnostika botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti

Materiál pro vyšetření: sérum nebo srážlivá krev pacienta, žaludeční obsah (zvratky) pacienta, poživatina.

Odběrová (transportní) souprava: sterilní plastový kontejner, sterilní skleněná nádoba, krevní zkumavky.

Popis odběru:

Krev: 5-10 ml séra nebo srážlivé krve

Žaludeční obsah (zvratky), poživatina: jakékoli množství ve sterilním kontejneru nebo sterilní skleněné nádobě.

Transport a uchovávání vzorku: PT při transportu nepřekračujícím 3 hodiny, dále uchovávat při chladničkové teplotě, nezmrazovat!

Provádí se: pondělí až pátek.

Doba odezvy laboratoře: pozitivní výsledek je sdělen objednavateli ihned telefonicky, doba trvání pokusu je 5 dní.

UPOZORNĚNÍ: V případě podezření na intoxikaci botulotoxinem je odběr krve prováděn zásadně před aplikací botulinického antiséra!

Test je prováděn biologickým pokusem na zvířeti, proto je nutné odběr vzorku a jeho doručení předem konzultovat s laboratoří pro diagnostiku anaerobních bakterií ZÚ se sídlem v Ostravě!

Kontakt:

laboratoř pro diagnostiku anaerobních bakterií
tel: 596 200 338 (425)

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8