Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené MZ ČR, poskytující širokou škálu zdravotních a laboratorních služeb souvisejících s ochranou veřejného zdraví.
 
 

Aktuality

Pozvánka na odborný seminář 18.3.2015
Pozvánka na odborný seminář 18. 3. 2015 CYTOGENETICKÁ VYŠETŘENÍ (CAPL)
VÝZNAM, VYUŽITÍ V PRAXI A NOVINKY V LEGISLATIVĚ ... »více
23.2.2015

Pozvánka na odborný seminář 10. 3. 2015
POTRAVINOVÉ ALERGIE A INTOLERANCE ... »více
13.2.2015

Výsledky Sérologického přehledu 2013 v ČR
Z pověření MZ ČR jsme byli v roce 2013 pověřeni realizací studie „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ proti vybraným infekcím: spalničky, příušnice, virová hepatitida B a dávivý kašel. V lednu 2015 byly publikovány výsledky této studie. ... »více
11.2.2015

Oddělení genetické toxikologie
Monitorování vlivu expozice karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci z pracovního prostředí na zdraví exponovaných osob metodou CAPL ... »více
10.2.2015

Zkoušení způsobilosti - Měření umělého osvětlení (PT1 UO-15)
Dne 22. a 23.4. 2015 pořádáme v prostorech VŠB-TU Ostrava další ročník této tradiční akce. ... »více
5.2.2015

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8,
Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396

Máte-li zájem o zasílání aktuálních zpráv na Váš e-mail, vyplňte Vaší emailovou adresu.