Akreditace, autorizace a certifikace Zdravotního ústavu

řazeno podle center

Centrum hygienických laboratoří

Akreditace, autorizace a certifikace pro hygienické laboratoře

Akreditace

Certifikace

Autorizace

Osvědčení odborné způsobilosti

Pověření SZPI

Oprávnění ÚKZÚZ

Centrum klinických laboratoří

Akreditace a certifikace pro klinické laboratoře

Centrum zdravotnických služeb

Akreditace a certifikace pro zdravotnické služby

Oddělení fyziologie a psychologie práce - pracoviště Ostrava

Autorizovaná laboratoř pro fyziologii a psychologii práce - pracoviště Brno

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8

Zasílání novinek e-mailem!