Laboratoř antibiotické středisko

Antibiotické středisko poskytuje lékařům konzultace antibiotické léčby, provádí specializovaná laboratorní vyšetření, sleduje rezistenci na antibiotika, schvaluje podávání vázaných antibiotik. Ve spolupráci s nemocničními epidemiology se podílí na sledování nozokomiálních nákaz. Svou práci koordinuje s odborníky z Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

KONZULTACE ANTIBIOTICKÉ LÉČBY
731 749 345

Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. - garant
Mobil: 603 535 751
Tel: 596 200 317

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
Mobil: 606 738 322
Tel: 596 200 310

MUDr. Michaela Cachová
Mobil: 605 298 448
Tel: 596 200 427


Antibiotické středisko aktivně spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky v laboratořích ZÚ Ostrava.

Bakteriologie

Mgr. Tereza Prokopová
Telefon 596 200 425, Mobilní telefon 605 231 499

 • aktuální výsledky bakteriologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Příprava autovakcín

Ing. Iva Sárová

Telefon 596 200 230, Mobilní telefon 603 288 806

 • příprava autovakcín
 • odběr materiálu k vyšetření

Klinická mykologie

Mgr. Radim Dobiáš
Telefon 596 200 239

 • aktuální výsledky mykologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Diagnostika mykobakterií

Mgr. Vít Ulmann
Telefon 596 200 144, Telefon 596 200 220

 • aktuální výsledky vyšetření na průkaz mykobakterií
 • interpretace nálezů mykobakterií
 • konzultace terapie
 • odběr materiálu k vyšetření

Virologie

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
Telefon 596 200 310, Mobilní telefon 606 738 322

 • aktuální výsledky virologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Molekulární biologie

Mgr. Jakub Mrázek
Telefon 596 200 241, Mobilní telefon 774 979 456

 • aktuální výsledky průkazu infekčních agens na úrovni DNA, resp. RNA (PCR, sekvenace)
 • odběr materiálu k vyšetření

Parazitologie a lékařská zoologie

RNDr. Jana Doležílková
Telefon 596 200 374, Mobilní telefon 736 530 370

 • aktuální výsledky parazitologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Imunologie

Mgr. Jan Martinek
Telefon 596 200 225, Mobilní telefon 602 194 040

 • aktuální výsledky sérologických a imunologických vyšetření a konzultace
 • odběr materiálu k vyšetření

MUDr. Vítězslav Novák
Telefon 596 200 157, Telefon 596 200 225

 • klinická konzultace k výsledkům sérologických a imunologických vyšetření
 • imunologická a alergologická ambulance

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz