Laboratoř antibiotické středisko

Antibiotické středisko poskytuje lékařům konzultace antibiotické léčby, provádí specializovaná laboratorní vyšetření, sleduje rezistenci na antibiotika, schvaluje podávání vázaných antibiotik. Ve spolupráci s nemocničními epidemiology se podílí na sledování nozokomiálních nákaz. Svou práci koordinuje s odborníky z Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

KONZULTACE ANTIBIOTICKÉ LÉČBY
731 749 345

Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. - garant
Mobil: 603 535 751
Tel: 596 200 317

MUDr. Hana Zelená
Mobil: 606 738 322
Tel: 596 200 310

MUDr. Michaela Cachová
Mobil: 605 298 448
Tel: 596 200 427


Antibiotické středisko aktivně spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky v laboratořích ZÚ Ostrava.

Bakteriologie

Mgr. Tereza Prokopová
Telefon 596 200 425, Mobilní telefon 605 231 499

 • aktuální výsledky bakteriologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Příprava autovakcín

Ing. Iva Sárová

Telefon 596 200 230, Mobilní telefon 603 288 806

 • příprava autovakcín
 • odběr materiálu k vyšetření

Klinická mykologie

Mgr. Radim Dobiáš
Telefon 596 200 239

 • aktuální výsledky mykologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Diagnostika mykobakterií

Mgr. Vít Ulmann
Telefon 596 200 144, Telefon 596 200 220

 • aktuální výsledky vyšetření na průkaz mykobakterií
 • interpretace nálezů mykobakterií
 • konzultace terapie
 • odběr materiálu k vyšetření

Virologie

MUDr. Hana Zelená
Telefon 596 200 310, Mobilní telefon 606 738 322

 • aktuální výsledky virologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Molekulární biologie

Mgr. Jakub Mrázek
Telefon 596 200 241, Mobilní telefon 774 979 456

 • aktuální výsledky průkazu infekčních agens na úrovni DNA, resp. RNA (PCR, sekvenace)
 • odběr materiálu k vyšetření

Parazitologie a lékařská zoologie

RNDr. Jana Doležílková
Telefon 596 200 374, Mobilní telefon 736 530 370

 • aktuální výsledky parazitologického vyšetření
 • odběr materiálu k vyšetření

Imunologie

Mgr. Jan Martinek
Telefon 596 200 225, Mobilní telefon 602 194 040

 • aktuální výsledky sérologických a imunologických vyšetření a konzultace
 • odběr materiálu k vyšetření

MUDr. Vítězslav Novák
Telefon 596 200 157, Telefon 596 200 225

 • klinická konzultace k výsledkům sérologických a imunologických vyšetření
 • imunologická a alergologická ambulance

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8