Projekty vědy a výzkumu a podpory zdraví podpořené státní nebo zahraniční dotací ukončené ve ZÚ se sídlem v Ostravě

Aktivní projekty

2023


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – zálohování dat 
č. 335V611002207
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – modernizace systému pro monitoring hluku Turów – 2022
č. 335V614002201
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2022 – 2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví

2022


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy (Hrabůvka, Heřmanice, Krásné Pole) v roce 2022
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2022 – 12/2022
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


ECDC

Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the Czech Republic č.: Grant/2021/PHF/23776
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2021 – 9/2022
Projekt je realizován s finanční podporou ECDC


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – obnova vozového parku – 2021
č. 135V064002101
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2021-2022
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská unie

Automatická jednotka pro čištění ovzduší v prostředcích hromadné dopravy
č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019440
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2020 – 9/2022
Předmětem projektu je partnerství Nano4people s. r. o. a ZÚ Ostrava při realizaci projektu vývoje nové čističky vzduchu pro prostředky hromadné dopravy.
Projekt je realizován s finanční podporou EU (ERDF-OPPIK)


Technologická agentura České republiky

Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 4/2020 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Technologická agentura České republiky

Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

2021


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Financování krizové připravenosti v roce 2021
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2021
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2021 – 12/2021
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

2020


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Financování krizové připravenosti v roce 2020
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2020
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2020
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2019 – 2020


Technologická agentura České republiky

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017-2020
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

2019


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřící techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2019
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Ostrava

Provoz měřícího vozu a automatických měřících stanic, provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší a vyhodnocení měření měřícím vozem a AMS (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016 – 2019
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší (MoZeK Ov) (EU – FS v rámci Operačního programu Životního prostředí)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017 - 2018

2018


Moravskoslezský kraj

Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Ostrava

Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy Kunčiček a Ostravy Hrabové
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2018
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

2017


Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřící techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017 (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017
https://air.zuova.cz/ovzdusi/article/detail/1


A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials (EU – 7.RP)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2/2017
www.nanoreg.eu

2016


Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic a semimobilní měřící techniky sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy a v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016
https://air.zuova.cz/ovzdusi/article/detail/1

2015


Provoz projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v MSK kraji v letech
2012-2015  (Moravskoslezský kraj)

Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012-2015
https://air.zuova.cz/ovzdusi/article/detail/1


Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015
http://ovzdusi.envinet.cz/


Aktualizace a digitalizace databáze REZZO I-IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci MSK (EU, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015


Provoz automatických měřících stanic umístěných v Ostravě-Radvanicích, Ostrava-Bartovicích a Ostravě-Mariánských Horách a provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2015

2014


Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2013 – 2014


Celostátní monitoring ovzduší (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014


Modernizace Národní referenční laboratoře pro komunální hluk (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Modernizace laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (EU – OPPS ČR-PR)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2014
www.air-silesia.eu

2013


Sérologický přehled
období řešení: 2012-2014
https://zuova.cz/Home/Page/Serologicky-prehled-2013


Buněčné testovací sady CellKit (MPO)
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení: 2010–2013


Realizace úspor energie – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (EU, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2013

2012


Focus on Key Sources of Environmental Risks (Central Europe)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2012
http://projectfoks.zuova.cz/


Adaptowanie rozwiązań oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru prób i oznaczeń w zakresie PCDD/PCDF i innych zanieczyszczeń organicznych z rekomendowanej listy PRTR (OP Kapital Ludzki)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2012


Mobilní monitoring imisí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2012

2011


Full-chain and uncertainty approaches for assesing health risks in future environmental scenarios (EU-6. RP, MŠMT)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2007 – 2011
www.2-fun.org


Informační monitorovací systém v Moravskoslezském kraji (ERDF, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2011
https://air.zuova.cz/ovzdusi/article/detail/1


Monitoring nanočástic v životním prostředí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2011

2010


Kovy a související látky v pitné vodě (MŠMT, COST)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010


Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory (MŽP)
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010


Technologie pro destrukci persistentních organických látek (POP) (MPO-IMPULS)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2008 – 2010


Molekulárně-biologická analýza a klinický význam širokospektrých beta-laktamáz v podmínkách České republiky (IGA MZ ČR)
Příjemce: Univerzita Palackého Olomouc
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2009 – 2010

2009


Podrobné hodnocení funkční rozmanitosti IRES elementu viru hepatitidy C u pacientů a jeho možné důsledky pro budoucí léčbu (GA ČR)
Řešitel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitel: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009


Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (IGA MZ)
Příjemce: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005-2009


Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitativní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek (MŠMT)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2009


Nové informační nástroje pro analýzu zdravotnických dat v manažérských informačních systémech (MŠMT)
Příjemce: Slamka Consulting, s.r.o., Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009

2008


Retrospektivní sledování hladin indikátorových kongenerů PCB a vybraných chlorovaných pesticidů v séru české populace v období 1970-1996 (IGA MZ)
Příjemce: SZÚ, Praha
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2008


Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (MDO)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, Brno
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008


(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry (GA AV)
Příjemce: Ústav biologie obratlovců AVČR
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 - 2008


Management of groundwater at industrially contaminated areas MAGIC (5C028) (EU- INTERREG III B CADSES, Neighbourhood programme)
Koordinátor: Grzegorz Gzyl, Central Mining Institute (GIG), Katowice
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008
http://magic-cadses.com/

2007


HALE – Health and Languages for Europe. HALE CZ/05/B/P/LA/168009 (EU- LEONARDO DA VINCI – Community Vocational Training Action Programme)
Příjemce: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2007
http://www.nvf.cz/archiv/leonardo/leonardo_info/leoinfo17/zdravi.htm


Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností vyžití GIS (IGA MZ ČR)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová
období řešení projektu: 2005 – 2007
více zde


Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map II. etapa – hluková mapa aglomerace Ostrava, kompletace výstupů ostatních zpracovatelů pro EU. Rozhodnutí 613-07-01 MZ-HEM
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007
více zde

2006


Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map. Iniciální aktivita I. Rozhodnutí 2/05 MEZ-HEM
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení 2005-2006
dotazy


Supervize při sanaci dioxinové zátěže Spolany Neratovice (FNM ČR)
Řešitel: Ing. J. Čížek, OPV s.r.o.,
Spoluředitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2003 – 2006


Energetické parametry biomasy (GA ČR, GA101/04/1278)
Řešitel: Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.,
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2004 - 2006


Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodním hospodářství (GA ČR, GA203/04/1457)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2004 - 2006


Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech (Ministerstvo dopravy České republiky, 1F54G/104/520)
Řešitel: Ing. Darek Galle, Centrum dopravního výzkumu Brno
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2005 – 2006

2005


Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu (IGA MZ ČR, NR8011)
Řešitel: Mgr. Eva Durnová, období řešení projektu: 2004 – 2005


SEKUNDA-prevence následků injekčního užívání drog (dotace MS kraj)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2003 - 2005


Metodika k výuce Zdravého chování ve výživě pro ZŠ a SŠ (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005


Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2005


S mámou, tátou jíme zdravě (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Mgr. Kamila Petrušková, období řešení projektu: 2005


Zdraví pro všechny v Moravskoslezském kraji (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005

2004


PATY – Pollution and the Young (5. RTD program EU)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2002 – 2004
více zde


HELEN
více zde


Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (dotace MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2004


Preventivní opatření ke zlepšení saturace jodem (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Lýdie Ryšavá, PhD., období řešení projektu: 2002 - 2004


Zdraví a edukování pedagogové - základ pro budoucnost (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003 - 2004


Co vše se dá udělat pro podporu zdraví na začátku 21. století (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004


Prevence nádorových onemocnění (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004

2003


Vědecko-výzkumný příspěvek k poznání a hodnocení expozice člověka a jeho zdravotních rizik (VZ MZ ČR, MZ06462829901)
Řešitel: MUDr. J. Volf (2001-2002), RNDr. P. Hapala (2003), období řešení projektu: 2001 - 2003
Dílčí výzkumný záměr: Identifikace mikroorganismů pomocí profilu mastných kyselin
Řešitel: Mgr. E. Durnová
Dílčí výzkumný záměr: Kontrola terapie a epidemiologie H.pylori
Řešitel: RNDr. I. Lochman, CSc.


Epidemiologický význam arbovirových a ehrlichiových koinfekcí (IGA MZ ČR, NI6667)
Řešitel:  RNDr. P. Zeman, CSc.
Spoluředitel: MUDr. J. Januška, období řešení projektu: 2001 – 2003


Studie vlivů vzniku POP látek při spalování odpadních olejů v komerčně dostupných kotlích malých výkonů, s cílem snížení jejich tvorby (GA ČR, GA101/01/0830)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2001 - 2003


Ovlivnění prachem vyvolané fibroprodukce v plicích krys niacinem a taurinem (IGA MZ ČR, NJ6575)
Řešitel: RNDr. Jana Kubačková, období řešení projektu: 2001 – 2003


Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (IGA MZ ČR, NJ6578)
Řešitel: Doc.MUDr. J. Horáček, CSC., Ostravská univerzita v Ostravě
Spoluředitel: RNDr.Jana Kubačková, , období řešení projektu: 2001 – 2003


Vliv životního stylu a socioekonomického postavení na zdraví obyvatel Ostravy a vytipování cílových rizikových skupin pro zdravotní intervenci (MS kraj)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2003
více zde


Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: M.Hlavsová, období řešení projektu: 2003


Zdraví lidé dosáhnou svých cílů snadněji (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003


Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou
více zde

2002


SES
více zde


Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz