Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností využití GIS

Logo SES indexy Grant č. NR/8480-3 Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností využití GIS

Řešitel grantu:

Mgr. Hana Šlachtová tel. 596 200 447

Odborní spolupracovníci řešitele:

Ing. Hana Tomášková Telefon 596 200 140
MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. Telefon 596 200 134
Bc. Petra Fejtková Telefon 596 200 447
RNDr. Pavla Polaufová Telefon 596 200 143
Ing. Jiří Michalík, Ph.D. Telefon 596 200 213

Trvání projektu

01.01.2005 - 31.12.2007

Cíle projektu

Projekt přispěje k naplnění Resortního programu výzkumu a vývoje v oblasti "Vztahu zdraví a prostředí - preventivní přístupy ve zdravotnictví" a v oblasti "Informační a zobrazovací technologie ve zdravotnictví".

Předmětem projektu je zpracování metodiky vytvoření socioekonomického deprivačního indexu (SESDI), který bude rozlišovat socioekonomické rozdíly populace mezi geografickými oblastmi. Tyto rozdíly jsou významným konfounderem prevalence onemocnění v rámci rutinně sbíraných dat, ale jejich výstupy SES rozdíly nezohledňují. Geografický informační systém (GIS) je moderní technologie, která je schopna analyzovat geografická data v návaznosti na libovolné atributy, např. údaje o zdravotním stavu obyvatel, údaje ze sčítání lidu. Konstrukce SESDI umožní přiřadit oblastem MS kraje parametry, které budou zohledňovat socioekonomické postavení obyvatel oblasti a které tak umožní přímou adjustaci rutinně sbíraných dat o faktory SES. Součástí připravovaného projektu bude rozsáhlá literární přehledová studie, která bude obsahovat hodnocení SESDI publikovaných v české i zahraniční odborné literatuře. V rámci tříletého projektu bude SESDI aplikován na výskyt vybraných ukazatelů zdravotního stavu v MS kraji a bude ověřena metodika jeho konstrukce. Návazně bude možno metodiku konstrukce indexu použít na celé území ČR.

Dokumenty

 • Šlachtová H., Fejtková P., Šplíchalová A, Polaufová P, Tomášková H.: Socioekonomické deprivační indexy - teoretická východiska a možnosti aplikace ve veřejném zdraví. Konference Životné podmienky a zdravie, vědecká konference s mezinárodní účastí., Štrbské Pleso, 19. - 21. 9. 2005. Sborník
  Článek Dokument ve formátu PDF
  Prezentace Dokument ve formátu PDF
 • Šplíchalová A., Šlachtová H., Fejtková P., Tomášková H., Polaufová P.: Ukazatele zdravotního stavu a indikátory socioekonomické deprivace v epidemiologických studiích. Konference Životné podmienky a zdravie, vědecká konference s mezinárodní účastí., Štrbské Pleso, 19. - 21. 9. 2005. Sborník
  Článek Dokument ve formátu PDF
  PrezentaceDokument ve formátu PDF
 • Šlachtová, H., Fejtková, P., Šplíchalová, A., Polaufová, P., Tomášková, H.: Zdraví a měření deprivace užitím socioekonomických deprivačních indexů. Slezské dny preventivní medicíny, celostátní konference s mezinárodní účastí. Lázně Darkov, 1.-3.2. 2006
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Prezentace Dokument ve formátu PDF
 • Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P., Tomášková, H., Polaufová, P: Socioekonomická deprivace a zdraví – stručný přehled výsledků vybraných epidemiologických studií. Slezské dny preventivní medicíny, celostátní konference s mezinárodní účastí. Lázně Darkov, 1.-3.2. 2006
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Prezentace Dokument ve formátu PDF
 • Slachtova H, Tomaskova H, Skybova D, Polaufova P, Tomasek I, Splichalova A: Social health inequalities in the Czech Republic. International Conference on Environmental Epidemiology &Exposure. Paris, France 2-6 Sept 2006.
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Šlachtová, H., Tomášková, H., Skýbová, D., Polaufová, P., Tomášek, I., Šplíchalová, A.: Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky. Konference Životné podmienky a zdravie, vědecká konference s mezinárodní účastí, Štrbské Pleso, 11.-13.10.2006
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Slachtova H, Tomaskova H, Skybova D, Polaufova P, Splichalova A: Social health inequalities in the Czech Republic. Central & Eastern Europe Conference on Health and the Environment. Bratislava, Slovak Republic 22-25 Oct 2006
  Poster Dokument ve formátu PDF
  Článek Dokument ve formátu PDF
  Přednáška Dokument ve formátu PDF

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8