Oddělení provozní

Náplň činnosti oddělení provozního

Mezi hlavní úkoly provozního oddělení obecně patří:

 1. Komplexní koordinace technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace
 2. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení:
  • technická správa rozsáhlých majetkových souborů a hodnocení stavu, přípravu a realizaci výstavby a oprav, včetně koordinace technickohospodářského provozu
  • zajištění bezporuchového chodu zařízení organizace a řádného stavu budov a pozemků
  • zajištění údržby a čistoty budov a pozemků
  • zajištění řádného stavu inženýrských sítí, vnitřních a vnějších rozvodů energie, topných médií, vody, plynu, vzduchotechniky
  • zajištění provádění inspekční a kontrolní činnosti na úseku požární prevence a bezpečnosti práce
  • zajištění periodického průběhu revizí technických zařízení, zdvihacích zařízení, tlakových nádob, signalizačních zařízení, elektrozařízení apod.
  • plánování a zabezpečování činností souvisejících s opravami přístrojů, technologií, zařízení a strojních montáží vnitřního zařízení budov dodavatelskými firmami
  • realizuje stavební investice včetně dozoru nad jejich kvalitou.

Oddělení provozní je členěno na úseky údržby, úklidu a pomocné provozy.

Pracovníci údržby provádějí standardní kontrolní činnost, opravy a údržbu technologických zařízení, elektro (NN), opravy nábytku, výměnu tlakových láhví apod. dle konkrétních požadavků oddělení. Ve vlastní režii úsek údržby zjišťuje pro oddělení ZÚ v určitém rozsahu výrobu laboratorního a kancelářského nábytku.

Úsek úklidu zajišťuje v budovách ZÚ i na přilehlých prostranstvích vlastními silami veškeré úklidové práce, popř. provozní oddělení spolupracuje s dodavatelskými firmami, které v lokalitách s menším rozsahem ploch a činností zajišťují tyto služby na smluvní bázi.

Pomocné provozy:

 • šicí dílna – pracovnice zajišťují sběr a třídění prádla (OOPP zaměstnanců) a jeho výdej po vyprání dodavatelskou firmou, jeho opravy a údržbu
 • podatelna – veškeré činnosti související s došlou a odchozí poštou, evidence dokumentů
 • ústředna – spojování hovorů, telefonické poskytování základních informací
 • vrátnice – 24-hodinové zajištění přístupu do budovy, poskytování základních informací příchozím, zajištění ostrahy, zabezpečení činnosti ústředny v době mimo standardní provozní hodiny.

Ing. Jitka Bojtošová - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 113
Telefon 723 329 496
Adresa elektronické pošty jitka.bojtosova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Jitka Špalková - pracovnice podatelny
Telefon 596 200 468
Adresa elektronické pošty jitka.spalkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Zdeněk Banaš Ostrava
Zdeněk Bartoš 733 595 408 596 200 273 Ostrava stolař, údržbář
Šárka Benešová 596 200 371 Ostrava
Jiří Beránek 567 574 713 Jihlava
Marcela Bodyová 604 215 247 596 200 440 Ostrava technický pracovník
Ing. Jitka Bojtošová 723 329 496 596 200 113 Ostrava technický pracovník
Petra Bujoková Ostrava
Tomáš Celta Ostrava
Hana Dvořáková 567 574 511 Jihlava vrátný - recepční
Lukáš Ebert 596 200 211 Ostrava vrátný
Lenka Haubertová Jihlava
Mária Holátková Ostrava
Jiří Chalupa 603 224 885 567 574 734 Jihlava technický pracovník
Josef Jakel 596 200 211 Ostrava vrátný
Zdeňka Katucká 596 200 112 Ostrava spojovatel, telefonista
Gabriela Kepáková Ostrava
Daniela Křížová Ostrava
Jiřina Lipnická Ostrava
Zdeněk Lopatka 606 786 081 596 200 426 Ostrava provozní elektrikář, údržbář
Olga Megyaszai Ostrava
Marcela Nedomová 777 760 908 577 553 107 Zlín technický pracovník
Lukáš Neuvirt 596 200 211 Ostrava vrátný
Petra Partlová 567 574 701 Jihlava administrativní pracovník
Jarmila Piekarczyková Ostrava
Marcela Pluháčková 541 421 219 Brno
Andrea Slaná 596 200 371 Ostrava pomocné provozy
Lubomír Sleczka 596 200 211 Ostrava vrátný
Ludmila Straškrábová 605 298 460 585 719 293 Olomouc technický pracovník
Milan Svoboda 596 200 211 Ostrava vrátný
Jitka Špalková 596 200 468 Ostrava Pomocné provozy
Jaroslava Tichovská 567 574 511 Jihlava vrátný - recepční
Jarmila Tinzová 731 138 161 596 200 468 Ostrava pracovnice podatelny
Radim Ussarz Ostrava
Jiří Vágner 734 172 180 541 421 240 Brno technický pracovník
Miroslav Vitula 734 181 604 541 421 224 Brno technický pracovník
Pavlína Vránová 739 685 652 596 200 442 Ostrava nákupčí

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8