Projekty Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpořené dotací

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – modernizace systému pro monitoring hluku Turów – 2022
č. 335V614002201
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2022 – 2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy (Hrabůvka, Heřmanice, Krásné Pole) v roce 2022
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2022 – 12/2022
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy (Hrabůvka, Heřmanice, Krásné Pole) v roce 2022
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2022 – 12/2022
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Technologická agentura České republiky

Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 3/2022 – 2/2025
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


ECDC

Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the Czech Republic č.: Grant/2021/PHF/23776
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2021 – 9/2022
Projekt je realizován s finanční podporou ECDC


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – obnova vozového parku – 2021
č. 135V064002101
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2021-2022
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská unie

Automatická jednotka pro čištění ovzduší v prostředcích hromadné dopravy
č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019440
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2020 – 9/2022
Předmětem projektu je partnerství Nano4people s. r. o. a ZÚ Ostrava při realizaci projektu vývoje nové čističky vzduchu pro prostředky hromadné dopravy.
Projekt je realizován s finanční podporou EU (ERDF-OPPIK)


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Netuberkulózní mykobakterie v České republice: současná rizika a zdokonalená prevence č. NU20-09-00114
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 5/2020 – 12/2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Technologická agentura České republiky

Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 4/2020 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Ostrava

Provoz stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města Ostravy
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Ukončené projekty

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz