Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě byl zřízen v roce 2003 transformací hygienických stanic, kdy došlo ke sloučení odborného laboratorního a podpůrného hodnotitelského zázemí pro podporu činností v oblasti ochrany veřejného zdraví. Původní krajské a okresní hygienické stanice se sloučily a vytvořily Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Součástí ZÚ jsou všechny původní odborné laboratorní činnosti, které i v současné době slouží jako expertní zázemí pro hygienu.

Historie instituce sahá až do 50. let a její již moderní základy jsou zakotveny v zákoně „o péči o zdraví lidu“ č.20 z roku 1966. Ten byl šířeji novelizován až zákonem č.258/2002 Sb. na jehož základě vznikl i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Hlavní sídlo ZÚ Ostrava je v budově v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, která byla původně Městskou a později Krajskou hygienou.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - budova v Ostravě

Od roku 2008 začalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky realizovat postupné kroky k zefektivnění hospodaření a ekonomických procesů v přímo řízených organizacích. V této souvislosti byl zahájen proces restrukturalizace Zdravotních ústavů, jehož cílem je zefektivnění činnosti sítě Zdravotních ústavů.

V rámci tohoto procesu došlo postupně v letech 2009 - 2012 k převzetí výkonu odborných činností, které dříve poskytovaly Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě a Zdravotní Ústav se sídlem v Brně. Tyto činnosti jsou i nadále poskytovány na původních pracovištích, nyní v rámci organizační struktury Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Na základě zákona č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byla od 1.6.2012 činnost dosavadních 14 zdravotních ústavů sloučena do dvou, a to Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotního Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci a Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, tak přešel od 1.6.2012 do Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jako nástupnické organizace. Tímto byl proces restrukturalizace Zdravotních ústavů dokončen.

ZÚ Ostrava má nyní svá pracoviště již v 5 krajích ČR, a to na více než 20-ti pracovištích, a je největší institucí svého druhu v ČR a střední Evropě.  Svým obrovským rozsahem poskytovaných činností a důrazem a kvalitu a efektivnost se stal významným poskytovatelem služeb pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8