Oddělení genetické toxikologie

  • Laboratoř genetické toxikologie Brno (RNDr. Karel Koudela, CSc)
  • Laboratoř genetické toxikologie Vsetín (garant: RNDr. Josef Šikula/ Mgr. Renáta Lahutová)

Nabízíme

  • Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů (CAPL)-laboratoř Brno, Vsetín

Kontakty

RNDr. Karel Koudela, CSc. - vedoucí oddělení
Telefon 541 421 230
Telefon 734 526 909
Adresa elektronické pošty karel.koudela@zuova.cz
Pracoviště: Brno

RNDr. Josef Šikula - zástupce vedoucího oddělení
Telefon 571 414 241
Telefon 608 411 467
Adresa elektronické pošty josef.sikula@zuova.cz
Pracoviště: Vsetín

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Naděžda Dvořáčková 541 421 231 Brno laborant
Marie Kmínková 571 414 241 Vsetín
RNDr. Karel Koudela, CSc. 734 526 909 541 421 230 Brno VŠ pracovník - odborný garant (CAPL)
Mgr. Renata Lahutová 571 498 072 Vsetín VŠ pracovník - zástupce odborného garanta (CAPL)
MUDr. Júlia Marečková 734 185 033 541 421 204 Brno lékař - VŠ pracovník - zástupce odb. garanta (CAPL)
Jaroslava Nováková 541 421 231 Brno laborant
RNDr. Josef Šikula 608 411 467 571 414 241 Vsetín VŠ pracovník - odborný garant (CAPL)
Marie Toulová 541 421 204 Brno laborant

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8