Sekretariát ředitele

Zajišťuje a zpracovává veškerou agendu ředitele organizace, zprostředkovává řediteli pracovní kontakty podle stanoveného časového harmonogramu, organizačně zabezpečuje technické zázemí ředitelství organizace.

Kontaktní osoba Pavlína Gebauer
Telefon 596 200 420
Fax: 596 118 661
Adresa elektronické pošty pavlina.gebauer@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz