Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou

Společenské změny závěru 20. st. přinesly do českého prostředí do té doby neznámý jev - nezaměstnanost. Od počátku 90. let se míra nezaměstnanosti zvyšuje, i když nerovnoměrně. Nejcitelněji jsou vysokou mírou nezaměstnanosti postiženy oblasti, které procházejí restrukturalizací těžkého a těžebního průmyslu, chudé zemědělské oblasti a oblasti se špatnou dopravní obslužností a velkou vzdáleností k větším městům.

Skutečnost, že město Ostrava patří k lokalitám nejvíce postižených nezaměstnaností v ČR má své sociální a ekonomické důsledky.

Ke 30. 6. 2003 registroval Úřad práce (ÚP) v Ostravě celkem 28.362 osob, což představuje 17,8% nezaměstnaných. Negativní trend vývoje ostravského trhu práce z roku 2002 pokračuje i v roce 2003 - ve všech dosavadních měsících registrovaných lidí hledajících zaměstnání meziročně přibylo a jejich počet ani jednou neklesl pod osmadvacetitisícovou hranici

Řada studií zkoumající vliv nezaměstnanosti na zdravotní stav a psychiku poukazuje na možný negativní vliv ztráty práce na zdraví. Zhoršení tělesného zdraví bylo doloženo jak přítomností tělesných příznaků, tak i zvýšeným využíváním zdravotnických služeb nezaměstnanými.

Proto Zdravotní ústav v Ostravě ve spolupráci s Úřadem práce realizoval v roce 2003 výzkumný projekt, jehož záměrem bylo:

  • zjištění nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků vyvolaných nezaměstnaností
  • porovnání subjektivně hodnoceného zdravotního stavu nezaměstnaných před ztrátou zaměstnání a v průběhu nezaměstnanosti
  • vyhodnocení vlivu délky nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav

Popis projektu

Projekt zahrnoval dotazníkové šetření u náhodně vybraných osob (vzorek 500 osob) registrovaných na Úřadu práce v Ostravě, statistickou analýzu získaných dat, vyhodnocení a komentáře.

Výstupy projektu:

Publikace:

Kontakty

Bc. Petra FejtkováTelefon 596 200 447
Adresa elektronické pošty petra.fejtkova@zuova.cz

Mgr. Hana ŠlachtováTelefon 596 200 447

Ing. Hana TomáškováTelefon 596 200 140

MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.Telefon 596 200 134

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz