Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví a závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Logo SES Grant č. NJ/6139-3 Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání

Řešitel grantu:

Mgr. Hana Šlachtová tel. 596 200 447

Odborní spolupracovníci řešitele:

MUDr. Anna Šplíchalová tel. 596 200 134
Ing. Hana Tomášková tel. 596 200 140
Mgr. Taťána Machová tel.: 596 200 143

Trvání projektu

01.01.2000 - 31.12.2002

Cíle projektu

Projekt se pokouší o hlubší analýzu subjektivního přístupu lidí k vlastnímu zdraví. Epidemiologické studie posledních 10 let se zabývají dílčími rizikovými faktory a jejich vlivem na zdravotní stav, ne jako celek, ale spíše v souvislosti s incidencí nebo prevalencí jednoho nebo několika mála onemocnění. Výsledky nesčetných studií domácích i zahraničních potvrzují významnou souvislost zdravotního stavu a vzdělání, socio-ekonomického statusu a zdraví, životního stylu a zdraví. V období dramatických změn ve společnosti v období transformace jsou lidé postaveni před zvýšené nároky na přizpůsobení se změnám, jsou postaveni před nové problémy, které se jich hluboce dotýkají - počínaje změnou systému financování zdravotní péče, přes vzrůstající nezaměstnanost, až po nedostatek sociálních jistot vůbec.

Studie je realizována dotazníkovým šetřením vybraného vzorku dospělé populace na území města Ostravy. Kohorta zahrnuje 3.000 obyvatel Ostravy ve věku 25-70 let. Cílem studie je zjistit subjektivní vnímání zdravotního stavu respondentů, jejich konkrétní přístup k preventivním zdravotním opatřením, zjistit, jak se rozdíly ve vzdělání a socioekonomickém postavení reálně promítají do životního stylu respondenta a jak determinují jeho přístup ke zdraví.

Předpokládáme, že hlavní využití výsledků projektu bude směřováno do účinné zdravotní intervence směrem k preventivním opatřením v rozlišení podle cílových skupin determinovaných podle vzdělání a SES. Projekt je tříletý; realizován v období 2000-2002.

Dokumenty

 • Splichalova A, Tomaskova H, Slachtova H: Impact of socio-economic factors and preventive measures to health in industrial population. XVI. IEA World Congress of Epidemiology, Montreal, Canada, 18-22 August 2002. Book of abstracts.
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Slachtova H, Tomaskova H, Splichalova A: Socio-economic status as a predictor of life style in industrial city. XVI. IEA World Congress of Epidemiology, Montreal, Canada, 18-22 August 2002. Book of abstracts.
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Tomášková, H.: Reliability of the answers from the quetionnaire´s study -Life Style and Socio-economic Status. Proceedings - abstract: 23rd Biennial Conference of the Society for Multivariate Analysis in the Behavioural Sciences, Tilburg, The Netherlands, 30.6. - 4.7.2002, p. 64
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Prezentace Dokument ve formátu PDF
 • Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H.: Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání - praktické zkušenosti z realizace dotazníkového šetření. Odborný seminář Centra hygieny životního prostředí SZÚ v Praze - Základní metodologické požadavky na přípravu a vyhodnocení epidemiologických studií založených na dotazníkovém šetření. SZÚ Praha, 12.6.2002.
  Přednáška Dokument ve formátu PDF
 • Šplíchalová, A., Tomášková, H., Šlachtová, H., Machová, T.: Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu ke zdraví ve sledovaném souboru ostravské populace. Mezinárodní konference Slezské dny preventivní medicíny, konané pod odbornou záštitou HH ČR, ČLK, 3. LF UK Praha, OU Ostrava, ČLS JEP, OÚ Karviná, ve dnech 12.-14.2.2002 v Karviné
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  PrezentaceDokument ve formátu PDF
 • Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Machová, T.: Vztah životního stylu a demografických a socioekonomických charakteristik vzorku obyvatel Ostravy. Mezinárodní konference Slezské dny preventivní medicíny, konané pod odbornou záštitou HH ČR, ČLK, 3. LF UK Praha, OU Ostrava, ČLS JEP, OÚ Karviná, ve dnech 12.-14.2.2002 v Karviné
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
 • Šlachtová, H., Šplíchalová, A., Tomášková, H., Machová, T.:Předběžné výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci lednu-březnu 2001 v Ostravě - vztah životního stylu a zdravotního stavu. Mezinárodní konference Slezské dny preventivní medicíny, konané pod odbornou záštitou HH ČR, ČLK, 3. LF UK Praha, OU Ostrava, ČLS JEP, OÚ Karviná, ve dnech 12.-14.2.2002 v Karviné
  Abstrakt Dokument ve formátu PDF
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Šlachtová, H., Machová, T., Tomášková, H., Michalík, J.: Gis a dotazníkové šetření. In: GeoInfo. ISSN 1212-4311, ročník VIII, č. 4, s. 59-60
  Článek (3 str. 01, 02, 03)
 • Šlachtová H., Šplíchalová A., Tomášková H., Machová T.: Předběžné výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci lednu-březnu 2001 v Ostravě - vztah životního stylu a zdravotního stavu (Ostrava , 1.11.2001, Moravskoslezský veletrh zdraví, VII. Ostravské dny zdraví a konference Dieta2001)
  Poster Dokument ve formátu PDF
 • Šplíchalová A., Šlachtová H.: Faktory životního stylu a socioekonomického statusu ve vztahu ke zdraví jako předmět zájmu epidemiologických a sociologických studií. (Štrbské pleso 15 - 17. 10. 2001 Vědecká konference s mezinárodní účastí "Životné podmienky a zdravie")
  prezentace Dokument ve formátu PDF
  článek Dokument ve formátu PDF
 • Šlachtová H., Máchová T., Tomášková H., Michalík J.: Hodnocení návratnosti dotazníkové studie použitím GIS a standardních metod. (Štrbské pleso 15 - 17. 10. 2001 Vědecká konference s mezinárodní účastí "Životné podmienky a zdravie")
  prezentace Dokument ve formátu PDF
  článek Dokument ve formátu PDF
 • Tomášková H.: Ověření spolehlivosti dat z dotazníkového šetření použitím Kappa indexu. (Štrbské pleso 15 - 17. 10. 2001 Vědecká konference s mezinárodní účastí "Životné podmienky a zdravie")
  prezentace Dokument ve formátu PDF
  článek Dokument ve formátu PDF
 • Review of SES, life-style and life-conditions factors being investigated in studies presented in the ISEE Conferences 1998-2000.
  Abstract
  Poster
  Dokument ve formátu PDF
 • Epidemiology
  Šlachtová, H., Šplíchalová, A.: Review of SES, life-style and life-conditions factors being investigated in studies presented in the ISEE Conferences 1998-2000. Epidemiology 2001 /July/, 12, 4, p. S31

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8