Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí (dále jen Celostátní monitoring) je zdravotní stav obyvatelstva sledován na základě dotazníkového šetření nazvaného Studie HELEN – Health, Life Style and Environment.

Realizace studie Helen byla zahájena v roce 1998. V letech 1998 - 2002 byla postupně provedena v 27 městech zařazených do systému monitorování.

Studie HELEN je dotazníkové šetření populace ve věku 45-54 let konané v roce 2004 v 9 městech ČR (Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karviné, Kladně, Mostu, Olomouci, Plzni a Žďáru nad Sázavou).

Cílem šetření HELEN je doplnit dostupné údaje demografické a zdravotní statistiky o další ukazatele zdravotního stavu a odhadnout prevalenci vybraných neinfekčních onemocnění a rizikových faktorů těchto onemocnění u městské populace ČR. V rámci šetření dochází také ke zjišťování některých socioekonomických a psychosociálních charakteristik a ukazatelů životního stylu.

Dokumenty

  • Fejtková, P., Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A.: Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004. Konference Životné podmienky a zdravie, vědecká konference s mezinárodní účastí, Štrbské Pleso, 19.-21.9.2005. Sborník článků.
    Poster Archivovaný dokument ZIP Dokument ve formátu Microsoft Powerpoint
    Článek Archivovaný dokument ZIP Dokument ve formátu Microsoft Word

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8