HIV/AIDS poradna nově v Brně

Od 1. srpna 2015 bude zahájen provoz nové HIV/AIDS poradny v Brně. Poradna vznikla ve spolupráci Státního zdravotního ústavu se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a bude v provozu každé úterý od 13:00 do 17:00 a v pátek od 7:00 do 11:00 na adrese Gorkého 6, Brno 602 01 v prvním patře budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Poradenství budou zajišťovat pracovnice dislokovaného pracoviště Oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu. Telefonní linka poradny bude k dispozici na čísle 724 810 125 od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00. Poradna bude zajišťovat bezplatné anonymní HIV poradenství a testování odběrem z žilní krve. Poradna bude propagována na webu, v tisku a v gay podnicích a na gay akcích, neboť muži mající sex s muži představují klíčovou skupinu ohroženou HIV infekcí.

Vznik nových poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví s cílem obnovit síť bezplatných poraden, která hrají důležitou roli v sekundární prevenci (včasný záchyt onemocnění a zajištění včasné léčby) i v prevenci primární (prevence vzniku nových onemocnění). Infekce HIV se přenáší především v případech, kdy dotyčný o své pozitivitě neví. Dostupnost poradenských míst je potom jedním z faktorů, které ovlivňují brzké odhalení HIV infekce a přispívá tím ke snižování počtu nakažených.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz