HIV/AIDS poradna nově v Olomouci

Dne 7. září 2015 zahájila činnost poradna HIV/AIDS v Olomouci, která poskytuje následující služby:

  • bezplatné a anonymní testování odběrem žilní krve
  • vystavení certifikátu
  • poradnu prevence HIV/AIDS

Poradna je v provozu vždy v pondělí od 13:30 do 16.30 hodin v prvním patře budovy Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (na adrese Wolkerova 6, Olomouc), číslo dveří 209.

Provoz je realizován ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, z.s. Telefonní linka poradny je 800 800 980.

Poradna je zřízena v rámci rozšiřování sítě poraden HIV/AIDS v ČR, které by měly zajistit dostupnost této služby pro občany. V ČR narůstá počet osob nakažených virem HIV. V rámci nové strategie hygienické služby, zaměřené na podporu zdraví, je problematika HIV/AIDS jednou z prioritních oblastí. Jedná se zejména o zvýšení znalostí rizik spojených s HIV infekcí a jejich předcházení, dostupnosti testovacích míst a včasný záchyt a léčbu onemocnění, aby nedocházelo k šíření viru HIV v populaci.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz