Mapy podílů zdrojů znečištění ovzduší v MS kraji

Jsou rozděleny do dvou map, zvlášť pro topnou a netopnou sezonu, aby bylo zřetelněji vidět rozdíly v podílech jednotlivých zdrojů.

Uvedené mapy odhadu podílů jednotlivých zdrojů znečišťování na kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji vznikly jako stěžejní výstup z projektu „Aktualizace a digitalizace databáze emisí REZZO I až IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci v Moravskoslezském kraji“ , CZ.1.02/2.1.00/11.13405.

Mapy naleznete zde.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz