Měření a validace čistých prostor

V březnu letošního roku jsme úspěšně absolvovali audit ČIA pro nové zkoušky měření sloužící jako podklad pro validaci a posuzování čistých prostor, operačních sálů, laboratoří a ostatních prostor s řízenou čistotou vzduchu, laminárních boxů atd.

Pro účely kvalifikačních a validačních měření jsou prováděny tyto měření:

  • měření počtu částic
  • defektoskopie instalovaných filtračních vložek a filtrů
  • doba regenerace vzduchu v posuzované místnosti
  • stanovení tlakového obrazce posuzovaných místností
  • celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu (výkon vzduchotechniky)
  • laminarita proudění
  • rovnoměrnost a rychlost proudění vzduchu

Pro bližší informace kontaktujte:
Ing. Eduard Ježo, tel.: 606 666 124
Ing. Lucie Hellebrandová, tel.: 602 751 356

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz