Nová PCR diagnostika – průkaz DNA leptospir

Oddělení molekulární biologie

Leptospiróza je zoonotické onemocnění vyvolané patogenními kmeny Leptospira sp. Častými projevy jsou aseptické meningitidy a ikterická forma, jejíž nejzávažnější podobou je tzv. Weilova choroba, která může dosahovat až 15% mortality.

Základní diagnostika se opírá o průkaz protilátek mikroskopickým aglutinačním testem, které jsou vysoce specifické pro nejčastější sérovary leptospir vyskytujících se ve střední Evropě. Specifické protilátky se však objevují 7 až 14 dní po infekci.

Přímý průkaz je možný kultivací z vhodného klinického materiálu, nicméně záchyt leptospir touto metodou je nízký. Je proto vhodné doplnit diagnostiku leptospirózy přímým průkazem infekčního agens metodou PCR, která umožňuje rychlý a citlivý průkaz DNA leptospir ve vzorku. Leptospiry je možno pomocí PCR zachytit v prvních cca 10 dnech od nákazy v krvi (EDTA), likvoru, po týdnu také v moči. Metoda PCR je použitelná i pro další klinické materiály, jako například jaterní biopsie či jiné tělní tekutiny.

Detekce DNA Leptospira sp. používaná v naší laboratoři je založena na amplifikaci genu lipL32, který kóduje povrchový membránový protein, jenž je významným faktorem virulence, zachycuje tak pouze patogenní kmeny leptospir. Odlišení jednotlivých sérovarů, důležité pro prognózu závažnosti onemocnění, je možné pouze sérologicky.

DNA Leptospira sp.

Metoda:
PCR
Indikace:
leptospiróza
Materiál:
plazma (EDTA krev) 2ml, likvor min.1,5ml, moč, sklivec, biopsie
Transport:
při 4°C do 12 h od odběru
Forma výsledku:
NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ
Výsledek do:
týdne (STATIM: možno vyšetřit téhož dne do 16:00, vzorek musí být do laboratoře dodán do 11:00)
Kontakt:
Odd. molekulární biologie, tel.: 596 200 241, 147, 266
Oddělení parazitologie a lékařské zoologie, tel.: 596 200 326, 240

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz