Biologické expoziční testy – hrazeny zaměstnavatelem!

Dne 1. dubna začne platit zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Od tohoto data bude (dle § 58) veškerou pracovně lékařskou péči hradit zaměstnavatel. Znamená to, že i vyšetření biologických expozičních testů, které jsou součástí preventivních prohlídek, bude hrazeno zaměstnavatelem a nikoli ze všeobecného zdravotního pojištění (týká se to např. rizikové práce kategorie 2R, 3 a 4).

Centrum hygienických laboratoří provádí tato vyšetření již řadu let, a jsme schopni zabezpečit dodání vzorkovnic, odvoz vzorků, resp. se konkrétně domluvit se závodními lékaři.

Kontakt:
Ing. Vladimíra Němcová
Telefon 596 200 126
Telefon 737 208 271
Adresa elektronické pošty vladimira.nemcova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz