Azbest

Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě se zabývají problematikou azbestu a dalších minerálních vláken. Laboratoře provádějí odběry vzorků ovzduší ve vnitřním i pracovním prostředí a stanovují počet azbestových a ostatních minerálních vláken. Dále provádějí identifikaci azbestu ve stavebních materiálech. Pro analýzu vláken využívají moderní techniku skenovací elektronové mikroskopie s energiovědispersním spektroskopickým analyzátorem (SEM/EDS). Laboratoře jsou pro stanovení počtu minerálních vláken a pro identifikaci azbestu v ovzduší i ve stavebních materiálech akreditovány.

Azbest a jeho vliv na zdraví

Azbest je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů (křemičitanů) se sklonem k vytváření dlouhých vláknitých struktur. Vlákna o specifických rozměrech (tzv. respirabilní) se dostávají vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků, kde tato vlákna vyvolávají lokální reakci, která může vést ke vzniku závažných plicních onemocnění.

SEM snímek azbestových vláken - amosit
SEM snímek azbestových vláken - amosit

SEM snímek azbestových vláken - krocidolit
SEM snímek azbestových vláken - krocidolit

Kontakty

Analytická laboratoř
Ing. Karel Lach, CSc.
+420 596 200 438
+420 604 203 768

Ing. Vladimír Mička
+420 596 200 323
+420 737 216 404

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz