Dílčí výsledky projektu

Výstupy z řešení problematiky metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve vazbě na stará důlní díla

V letech 2010 až 2015 prováděla laboratoř ZÚ Ostrava atmogeochemický průzkum v rámci plnění veřejné zakázky: 35/AKT – Aktualizovaný projekt 35 - Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, a to v ostravské, petřvaldské a karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru. Účelem tohoto měření je identifikovat místa s prokázanými výstupy důlních plynů na povrch. Naměřené hodnoty koncentrace metanu v půdním vzduchu byly použity ke klasifikaci pozemků do daného stupně nebezpečí výbuchu metanu. 

Dílčí výsledky realizovaného projektu 35/AKT – viz občasník DIAMO č. 12, prosinec 2016

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz