Nové možnosti diagnostiky Clostridium difficile

Clostridium difficile na selektivní kultivační půděRádi bychom Vás informovali o nové možnosti laboratorní diagnostiky toxinů Clostridium difficile metodou PCR (polymerázové řetězové reakce). Vyšetření je prováděno na oddělení molekulární biologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ve spolupráci s laboratoří pro diagnostiku anaerobních bakterií.

Jedná se molekulárně genetický test, který je schopen detekovat geny pro toxiny A a B z kmene Clostridium difficile. Pomocí tohoto testu je možné prokázat také markery virulence typické pro hypervirulentní ribotyp 027, resp. ribotyp 176. Ribotyp 176 se v České republice uplatňuje u závažných infekcí vyvolaných C. difficile. Bývá, díky své podobnosti s ribotypem 027, označován jako 027-like. Hypervirulentnímu ribotypu 027 se podobá jak na úrovni molekulárně biologické, tak svými biologickými vlastnostmi. V případě prokázání markerů hypervirulence je možné kmen C. difficile zaslat na ribotypizaci do specializované laboratoře.

Testování kmene C. difficile uvedenou metodou doporučujeme:

  • při opakovaných kultivačních záchytech toxin negativních kmenů (průkaz toxinů standartními metodami ze stolice pacienta) u pacientů s klinickými příznaky infekce
  • při závažném průběhu infekce C. difficile

V ostatních případech doporučujeme konzultaci s pracovníky laboratoře ZÚ.

V případě zájmu o vyšetření toxinů metodou PCR kontaktujte:
Laboratoř pro diagnostiku anaerobních bakterií
Mgr. Tereza Prokopová
596 200 338
605 231 499

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz