Nová PCR diagnostika – průkaz DNA Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii je intracelulární, kosmopolitně rozšířený prvok skupiny Apicomplexa, jehož definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy. V jejich střevě dochází k sexuální fázi životního cyklu parazita za vzniku oocyst. Ty jsou spolu s trusem vylučovány do vnějšího prostředí. Pozřením zralých oocyst (přibližně za 5 dnů jsou již zralé = infekční a svou infekčnost si zachovávají po značně dlouhou dobu) se může nakazit více než 350 druhů mezihostitelů včetně člověka. V jeho těle pak dochází k nepohlavní fázi rozmnožování za vzniku tkáňové cysty, kde parazit v podstatě celoživotně přežívá. V případě imunosuprese se toxoplazmóza chová jako oportunní parazitóza s možnou reaktivací nákazy, kde se můžeme setkat s vážnými následky, např. ve formě mozkové toxoplazmózy. Prostřednictvím těchto tkáňových cyst se člověk rovněž může nakazit, a to při konzumaci nedostatečně tepelně upraveného masa či při manipulaci se syrovým masem.

Nejzávažnější formou toxoplazmózy je toxoplazmóza kongenitální, kdy dochází k transplacentární nákaze embrya či plodu u matek, které se nakazily v průběhu těhotenství, nebo těsně před ním. Není – li těhotná žena léčena může dojít např. ke spontánnímu potratu nebo různým formám poškození plodu, včetně pozdních následků v postnatálním období.

Akutní toxoplasmóza, je-li symptomatická, se projevuje nespecifickými chřipkovitými příznaky, zvětšením lymfatických uzlin, vzácně i postižením CNS, srdce, jater, očními infekcemi.

Přímý průkaz DNA Toxoplasma gondii doplňuje panel sérologických reakcí průkazu přítomnosti protilátek: celkové Ig - KFR, IgG, avidita IgG, IgM, IgA, IgE.

Průkaz DNA Toxoplasma gondii se provádí ze vzorku plné (EDTA) krve, infekci plodu je možno prokázat v plodové vodě, pupečníkové krvi nebo krvi novorozence. Při vyšetření suspektní oční toxoplasmózy je možné provézt PCR v tekutině sklivce či krvi (EDTA), při podezření na mozkovou toxoplazmózu pak vyšetřením likvoru.

DNA Toxoplasma gondii

Metoda:
PCR
Indikace:
toxoplasmóza
Materiál:
plná krev (EDTA) 5ml, plodová voda, sklivec, likvor min.1,5ml
Transport:
při 4°C do 12 h od odběru, krev nemrazit!!!
Forma výsledku:
NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ
Výsledek do:
týdne (STATIM: možno vyšetřit téhož dne do 16:00, vzorek musí být do laboratoře dodán do 11:00)
Kontakt:
Odd. molekulární biologie, tel.: 596 200 241, 147, 266
Odd. parazitologie a lékařské zoologie, tel.: Ostrava: 596 200 326, 240,
Karviná: 596 344 480

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz