Diagnostika urogenitálních mykoplazmat

Bakterie mykoplazmata jsou nejmenší volně žijící organismy. Nemají buněčnou stěnu, a tudíž jsou přirozeně odolné vůči působení beta-laktámových antibiotik. Mají extrémně malý genom. Jsou náročné na podmínky transportu vzorků, kultivační vyšetření se v rutinní praxi neprovádí.

Z osmi druhů mykoplazmat vyskytujících se v urogenitálu člověka jsou patogenní tyto: Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum (dříve U.urealyticum biovar 1) a Ureaplasma urealyticum (dříve U.urealyticum biovar 2). (V rutinní praxi určujeme rod Ureaplasma spp. Diagnostika do druhu je zatím klinicky nevýznamná.)

Mykoplazmata žijí na sliznici urogenitálu a respiračního traktu a jsou přenášeny přímým kontaktem pohlavním stykem a vertikálně z matky na plod či porodem.

Strategie průkazu těchto mikroorganismů je založena na

  • stanovení biochemické aktivity Ureaplasma spp. a M.hominis soupravou MYCOPLASMA IST 2
  • polymerázové řetězové reakci (PCR) DNA M.hominis, Ureaplasma spp. a M.genitalium.

Klinický význam

Urogenitální infekce:
Nechlamydiová, negonokoková uretritida (NCNGU) mužů – Ureaplasma spp. (hl. U.urealyticum), M.genitalium.
Konjunktivitida sdružená s uretritidou – M.genitalium.
Uretrální syndrom žen – M.hominis.
Nechlamydiová, negonokoková akutní epididymoorchtitida – M.genitalium.
Močové kameny infekčního typu – Ureaplasma spp.
Akutní pyelonefritida – M.hominis.
Bakteriální vaginóza (BV) – Ureaplasma spp. a M.hominis součástí mikroflóry BV, nezpůsobují vaginitídu.
Komplikace BV (PID) – M.hominis.
Neplodnost – M.hominis, M.genitalium.
Cervicitida, endometritida – M.genitalium.
Komplikace BV během gravidity (potrat, předčasný porod, nízká porodní hmotnost) – Ureaplasma spp.
Postpartální horečka, bakteriémie – M.hominis, Ureaplasma spp.
Postpartální endometritida – Ureaplasma spp.

Neonatální infekce:
Vertikální přenos z kolonizované matky na dítě – Ureaplasma spp., M.hominis, M.genitalium.
Komplikace u oslabených novorozenců (kongenitální pneumonie, bakteriémie, chronické záněty cest dýchacích, subklinické meningitidy, neurologická poškození) – Ureaplasma spp. M.hominis.

Systémové infekce, imunosuprese:
Bakteriémie M.hominis po transplantaci ledvin, úrazech, urogenitálních výkonech.
M.hominis izolována z mozkových abscesů, osteomyelitidy a infekcí ran.

Strategie vyšetření a interpretace výsledku:

M.hominis
Uretra, cervix – screening Mycoplasma IST 2(stanovení biochemické aktivity) s kvantifikací, moč a extragenitální infekce PCR DNA M.hominis. Kontrola léčby Mycoplasma IST2. Průkaz v normálně sterilní tělní tekutině či tkáni je klinicky významný. V nesterilních místech ( např. pochva) je významný jako součást BV v počtu více jak 104 mykoplazmat na vzorek.

Ureaplasma spp.:
Uretra, cervix – screening Mycoplasma IST (stanovení biochemické aktivity) s kvantifikací, moč a extragenitální infekce PCR DNA Ureaplasma spp. Kontrola léčby Mycoplasma IST2. Průkaz v normálně sterilní tělní tekutině či tkáni je klinicky významný. Méně jak 104 ureaplazmat ve vzorku z mužské uretry nevýznamné. Klinický význam má přítomnost ureaplazmat v dolních cestách dýchacích novorozenců s respiračními potížemi.

M.genitalium:
PCR DNA M.genitalium. Klinický význam u vzorků z urogenitálu (uretra muže, cervix) s dg. NCNG uretritida či cervicitida.

Nová PCR diagnostika - průkaz DNA Mycoplasma hominis

Kultivace tohoto patogenu se neprovádí, screening viz MYCOPLASMA IST 2. Sérologická vyšetření jsou pro rutinní diagnostiku nevhodná. Z tohoto důvodu se vyšetření provádí metodou real-time PCR, umožňující včasné zachycení přítomnosti DNA infekčních agens a následné zahájení léčby. Diagnostika metodou PCR se v případě infekce urogenitálního traktu provádí u mužů z moče (první porce moče) nebo výtěru z uretry, u žen z výtěru z cervixu. Je možno vyšetřit také další, vzhledem k projevům onemocnění relevantní klinické materiály: likvor, BAL, sputum, punktát, krev.

Metoda:
PCR
Indikace:
infekce urogenitálního traktu, jiné infekce
Materiál:
moč 20ml, výtěr z uretry nebo cervixu dakronovým tampónem(odběrová souprava eSwab), likvor 1ml, BAL , sputum min 2ml, punktát 1ml, krev (EDTA) 4ml
Transport:
při 4°C do 12 h od odběru
Forma výsledku:
NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ
Výsledek do:
týdne
Kontakt:
Odd. molekulární biologie, tel.: 596 200 241, 147, 266
Oddělení bakteriologie a mykologie, Laboratoř fluorů a STI
tel.: 596 200 322

Nová PCR diagnostika – průkaz DNA Ureaplasma spp.

Kultivace tohoto patogenu se neprovádí, screening viz MYCOPLASMA IST 2. Sérologická vyšetření jsou pro rutinní diagnostiku nevhodná. Diagnostika metodou PCR se v případě infekce urogenitálního traktu provádí u mužů z moče (první porce moče) nebo výtěru z uretry, u žen z výtěru z cervixu. Je možno vyšetřit také další, vzhledem k projevům onemocnění relevantní klinické materiály: likvor, BAL, sputum, punktát, krev.

DNA Ureaplasma spp.

Metoda:
PCR
Indikace:
infekce urogenitálního traktu, jiné infekce
Materiál:
moč 20ml, výtěr z uretry nebo cervixu dakronovým tampónem(odběrová souprava eSwab), likvor 1ml, BAL , sputum min 2ml, punktát 1ml, krev (EDTA) 4ml
Transport:
při 4°C do 12 h od odběru
Forma výsledku:
NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ
Výsledek do:
týdne
Kontakt:
Odd. molekulární biologie, tel.: 596 200 241, 147, 266
Oddělení bakteriologie a mykologie, Laboratoř fluorů a STI
tel.: 596 200 322

Nová PCR diagnostika – průkaz DNA Mycoplasma genitalium

Kultivace tohoto patogenu je velmi obtížná a trvá několik minimálně 6 týdnů až měsíců. Sérologická vyšetření jsou pro rutinní diagnostiku nevhodná. Z tohoto důvodu se vyšetření provádí metodou real-time PCR, umožňující včasné zachycení přítomnosti DNA infekčních agens a následné zahájení léčby. Diagnostika metodou PCR se provádí u mužů z moče (první porce moče) nebo výtěru z uretry, u žen z výtěru z cervixu.

Metoda:
PCR
Indikace:
infekce urogenitálního traktu
Materiál:
moč 20ml, výtěr z uretry nebo cervixu dakronovým tampónem (odběrová souprava eSwab)
Transport:
při 4°C do 12 h od odběru
Forma výsledku:
NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ
Výsledek do:
týdne
Kontakt:
Odd. molekulární biologie, tel.: 596 200 241, 147, 266
Oddělení bakteriologie a mykologie, Laboratoř fluorů a STI tel.: 596 200 322

Literatura:
Waites KB and Tailor-Robinson D.: Mycoplasma and Ureaplasma. 10th Ed. Manual of Clinical Microbiology, 970-985, ASM 2011

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz