Změna v diagnostice enteropatogenních E. coli

Rádi bychom Vás tímto informovali, že v rámci zkvalitňování našich služeb jsou od 1. dubna 2018 typovány pro průkaz enteropatogenních sérotypů všechny kmeny Escherichia coli izolované v rámci bakteriologického kultivačního vyšetření u dětí do 5 let věku včetně. Tento postup vychází z doporučení Národní referenční laboratoře pro E. coli a shigely při Státním zdravotním ústavu v Praze. Vzhledem k tomu, že jsme zároveň upravili metodiku práce, nebude docházet ke zpoždění uzavírání výsledků.

V případě dotazů, nás, prosím, kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech.

Kontakty:

Laboratoř střevních infekcí: 596 200 356
PhDr. Martina Kubaczková – garant laboratoře střevních infekcí: 596 200 425, 734 366 661
Mgr. Tereza Prokopová – odborný garant laboratoře bakteriologie: 596 200 425, 605 231 499

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz