Stěhování NRL

V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk a to na adresu:
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Zároveň s přesunem, dojde ke zrušení pevných telefonních linek a kontakt bude možný již pouze na mobilním čísle 733 743 087.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz