Ministr zdravotnictví navštívil naše pracoviště v Ostravě

26.7.2018 navštívil ostravské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministr si prohlédl kvalitně vybavené klinické i hygienické laboratoře. S našimi odborníky diskutoval zajímavé možnosti vyšetřování v oblasti environmentálních analýz, vyšetřování potravin, výrobků pro děti, kosmetiky, výrobků přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou, biologického materiálu a také vyšetřování pracovního prostředí a venkovního ovzduší.

Odborníci z klinických laboratoří mu představili širokou škálu metod vyšetřování klinického materiálu, a to na pracovištích bakteriologie, imunologie, virologie, parazitologie. Ministr zavítal i do části s chovem pokusných laboratořích zvířat.

Pan ministr byl seznámen s provedenými a prováděnými nápravnými opatřeními ZÚ Ostrava, reagujícími na zjištění kontroly MZ ČR.

V týmu ministra byl přítomen také ředitel Fakultní nemocnice Ostrava pan Evžen Machytka. Na společném jednání byla dohodnuta těsnější spolupráce FNO a ZÚ Ostrava - organizací v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz