Ministr zdravotnictví navštívil naše pracoviště v Ostravě

26.7.2018 navštívil ostravské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministr si prohlédl kvalitně vybavené klinické i hygienické laboratoře. S našimi odborníky diskutoval zajímavé možnosti vyšetřování v oblasti environmentálních analýz, vyšetřování potravin, výrobků pro děti, kosmetiky, výrobků přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou, biologického materiálu a také vyšetřování pracovního prostředí a venkovního ovzduší.

Odborníci z klinických laboratoří mu představili širokou škálu metod vyšetřování klinického materiálu, a to na pracovištích bakteriologie, imunologie, virologie, parazitologie. Ministr zavítal i do části s chovem pokusných laboratořích zvířat.

Pan ministr byl seznámen s provedenými a prováděnými nápravnými opatřeními ZÚ Ostrava, reagujícími na zjištění kontroly MZ ČR.

V týmu ministra byl přítomen také ředitel Fakultní nemocnice Ostrava pan Evžen Machytka. Na společném jednání byla dohodnuta těsnější spolupráce FNO a ZÚ Ostrava - organizací v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8