Diagnostika západonilské horečky

Národní referenční laboratoř pro arboviry provádí laboratorní diagnostiku západonilské horečky (West Nile fever)

Materiál vhodný k vyšetření :

 1. Přímý průkaz metodou PCR - nejlépe zaslat veškerý  níže uvedený materiál
  • Nesrážlivá EDTA krev, srážlivá krev (5ml) nebo sérum cca 2-3ml
  • Likvor
  • Moč – virus je v moči přítomen déle než v krvi a likvoru!

  Pokud odebraný materiál není neprodleně (nejpozději do 24 hod.) transportován při chladničkové teplotě do laboratoře, je nutné vzorky zamrazit a do laboratoře doručit ve zmrazeném stavu. Před zamrazením musí být ale separována plazma nebo sérum.

 1. Průkaz protilátek metodou ELISA, NIF a metodou VNT
  • Srážlivá krev cca 5ml  nebo sérum cca 2-3ml

Pozitivní výsledek protilátek metodou ELISA a NIF je nutné konfirmovat metodou VNT pro vyloučení případných zkřížených reakcí s jinými flaviviry!

NRL pro arboviry Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je jediná laboratoř v ČR, která VNT provádí!


Další informace

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz