AZBEST

Naše akreditovaná laboratoř se úspěšně jako jediná z východní Evropy zúčastnila prvého kola mezinárodních porovnávacích zkoušek pořádaných Health and Safety Laboratory, Buxton, Velká Británie, ve stanovení počtu azbestových vláken v ovzduší metodou skenovací elektronové mikroskopie. Všechny 3 obdržené vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující stanoveným kritériím.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz