Záchyt bakteriálních kmenů se získanou rezistencí stoupá

Od roku 2014 se v klinickém materiálu začaly nově objevovat kmeny bakterií se získanou rezistencí k rezervním antibiotikům, která jsou vyhrazena pro závažné infekce způsobené grampozitivními (vankomycin) i gramnegativními bakteriemi (karbapenemy, kolistin). Zpočátku se jednalo o výjimečné záchyty, v současné době pozorujeme v posledních třech letech pravidelný záchyt těchto bakteriálních kmenů, s více méně vzrůstající tendencí – viz uvedené grafické znázornění. 

MUDr. Stryjová, Mgr. Krejčí Ph.D., Antibiotické středisko, oddělení bakteriologie a mykologie, ZÚ Ostrava 

Grafické znázornění: Absolutní počty bakteriálních kmenů izolovaných z klinických materiálů v letech 2016 - 2018 v laboratořích Zdravotního ústavu Ostrava

 

 

 

 

 

*šrafování odpovídá očekávaným počtům za celý rok 2018 dle dosavadních dat

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz