Výskyt spalniček a možnosti laboratorního vyšetření

V letošním roce jsme opět, podobně jako v letech předchozích, svědky epidemie spalniček v České republice. Moravskoslezský kraj patří k nejvíce zasaženým v rámci ČR. Obdobná situace je i v řadě dalších evropských států. Příčinou zvýšeného výskytu spalniček je kromě snižující se proočkovanosti také tzv. vyvanutí imunity, ke kterému dochází i u osob řádně očkovaných dvěma dávkami vakcíny. K tomuto jevu dochází s plynutím času, tedy osoby očkované před delší dobou mají vyšší pravděpodobnost, že imunita již vyvanula a jsou tedy ve vyšším riziku onemocnění spalničkami. Jednici po přirozeně proběhlé nákaze, což jsou především osoby narozené ještě před zahájením plošné vakcinace v r. 1969, jsou naopak proti spalničkám chráněni nejspolehlivěji.

Informace

S ohledem na jev vyvanutí imunity není ani v minulosti proběhlé očkování dvěma dávkami zárukou dostatečné imunity proti spalničkám. Při epidemiích v ČR v minulých letech významná část pacientů onemocněla spalničkami i přesto, že byli očkováni dvěma dávkami vakcíny (22,6% při epidemii v Ústí nad Labem v roce 2014 a 42% při epidemii v Moravskoslezském kraji v roce 2017). Data z letošního roku rovněž ukazují velký počet nemocných ve věkových skupinách, které patří mezi proočkované, stoupající počet nemocných s věkem potvrzuje efekt vyvanutí imunity. Naopak v nejvyšších věkových skupinách zahrnujících osoby s imunitou po přirozené nákaze je výskyt spalniček minimální (Graf). Zkušenosti dále ukazují, že významný podíl nemocných tvořili zdravotníci (28,9% při epidemii v r. 2014 a 21% v roce 2017), kteří patří mezi nejvíce exponované osoby při probíhající epidemii.

Opatřením pro zamezení šíření spalniček je zajištění dostatečné imunity proti spalničkám, a to především u zdravotníků, ale i u dalších osob přicházejících do kontaktu s nemocnými. Imunitu proti spalničkám je třeba potvrdit laboratorním vyšetřením, nestačí záznam o očkování provedeném v minulosti. Vzhledem k tomu, že není stanovena ochranná hladina protilátek, považuje se za průkaz imunity jakýkoliv pozitivní výsledek specifických protilátek proti spalničkám ve třídě IgG bez ohledu na jeho číselnou hodnotu. Negativní a hraniční hodnoty IgG protilátek nezaručují dostatečnou ochranu před spalničkami a těmto osobám je doporučeno přeočkování nebo karanténní opatření, pokud byly ve styku s nemocným se spalničkami.

Na webu Ministerstva zdravotnictví byl zveřejněn dokument (https://www.mzcr.cz/dokumenty/opatreni-ministra-zdravotnictvi-ke-zvyseni-proockovanosti-proti-spalnickam-u-zdr_16851_1.html) týkající se opatření ke zvýšení proočkovanosti zdravotnického personálu proti spalničkám.

Pro potvrzení diagnózy onemocnění spalničkami se provádí stanovení protilátek IgG a IgM a přímý průkaz virové RNA metodou RT-PCR z výtěru z nosohltanu, krve nebo moče. U vakcinovaných osob je sérologická diagnostika méně spolehlivá z důvodu nízkých hladin IgM protilátek, které mohou být pod detekčním limitem metody zvláště, je-li použita málo citlivá diagnostická metoda. V prvních dnech onemocnění dochází k prudkému vzestupu IgG protilátek, který je zaznamenán jako signifikantní (tedy minimálně 4-násobný) vzestup titru protilátek metodou KFR v párových sérech.

Na druhou stranu, pozitivní nebo hraniční IgM protilátky nemusí být vždy projevem probíhajícího onemocnění, objevují se i po očkování nebo mohou být důsledkem bezpříznakového boostru při opakovaném setkání s virem.

Vhodným doplněním a zpřesněním diagnostiky je zejména ve vakcinované populaci přímý průkaz metodou RT-PCR, jehož pozitivita předchází protilátkovou odpověď.

Vyšetření hladiny protilátek pro veřejnost

Stanovení hladiny IgG protilátek proti spalničkám

Cena za vyšetření je 242 Kč, odběr krve 26 Kč.

Objednání na telefonu 596 200 157

  • Výsledek IP >1,10 je pozitivní a je považován za průkaz imunity proti spalničkám.
  • Výsledek IP v rozmezí 0,90-1,10 je hraniční, hodnota nezaručuje dostatečnou imunitu.
  • Výsledek IP <0,90 je negativní.

Při negativním nebo hraničním výsledku je doporučeno přeočkování vakcínou MMR.

Odkazy

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz