18. listopad - Evropský antibiotický den (EAAD)

Připojujeme se k celoevropské kampani za omezení užívání antibiotik.

Antibiotika by měla být používána pouze pro léčbu závažných bakteriálních infekcí. Zbytečné používání antibiotik zvyšuje výskyt multirezistentních bakterií a ohrožuje účinnost všech antibiotik do budoucna. 

http://www.szu.cz/tema/evropsky-antibioticky-den-svetovy-antibioticky-tyden

Leták - Antibiotická rezistence - dobré a špatné zprávy

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz