Nové požadavky na firmy a distributory nanomateriál.

Od 1.1.2020 platí nové požadavky REACH v oblasti výroby a dovozu nanomateriálů - (https://echa.europa.eu/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials)

Účelem je zajistit, aby společnosti poskytovaly dostatek informací k prokázání bezpečného používání svých nanomateriálů pro lidské zdraví a životní prostředí. Změny se vztahují na všechny nové a stávající registrace týkající se nanoform. To znamená, že se od žadatelů o registraci očekává, že do 1. ledna 2020 aktualizují své stávající dokumentace s informacemi o produkovaných či distribuovaných nanoformách. Povinností žadatele je respektovat revidované přílohy REACH zabývající se nanoformami, které zavádějí objasnění a nová ustanovení pro:

  • charakterizace nanoform nebo sad nanoform, na které se vztahuje registrace (příloha VI);
  • posouzení chemické bezpečnosti (příloha I);
  • požadavky na informace o registraci (přílohy III a VII-XI); a
  • povinnosti následného uživatele (příloha XII).

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz