Diagnostika hantavirových infekcí v ZÚ Ostrava

Aktuální informace v souvislosti se zvýšeným výskytem hantavirových infekcí

Hantaviry jsou původci vzácných, ale závažných onemocnění. V Asii a v Evropě (včetně ČR) způsobují hemoragickou horečku s renálním syndromem (HFRS) projevující se horečkou, trombocytopenií s krvácivými projevy a selháním ledvin. Podle typu viru se smrtnost pohybuje mezi 0,5 až 10 %. Na americkém kontinentě se vyskytují odlišné typy hantavirů s afinitou zejména k plicní tkáni a způsobují hantavirový plicní (HPS) syndrom, jehož smrtnost dosahuje až 50 %. Hantavirové infekce jsou zoonózy, jejich rezervoárem jsou běžní drobní hlodavci, u nichž infekce probíhá bezpříznakově a vylučují tyto viry dlouhodobě močí a trusem. Člověk se nakazí nejčastěji vdechnutím prachu či aerosolu kontaminovaného exkrementy hlodavců.

Virologické oddělení CKL ZÚ Ostrava provádí laboratorní diagnostiku hantavirových infekcí. Diagnóza hantavirové infekce je stanovena detekcí specifických protilátek proti hantavirům ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. V případě pozitivního výsledku ELISA je vzorek dále dovyšetřen metodou Imunoblot, jímž lze rozlišit protilátky proti jednotlivým sérotypům hantavirů. Hantaviry s medicínským významem vyskytující se v ČR jsou Dobrava, Saarema a Puumala. Materiálem pro vyšetření protilátek je srážlivá krev (sérum).

Další metodou používanou k diagnostice hantavirových infekcí je přímý průkaz virové RNA metodou RT-PCR. Pro toto vyšetření je nejvhodnějším materiálem nesrážlivá EDTA krev, méně vhodné je sérum. Pozitivní záchyt virové RNA v krvi lze očekávat po dobu až 2 týdnů od začátku onemocnění u virů Dobrava a Saarema, zatímco u infekcí virem Puumala je virémie kratší, cca 7 dní. U viru Sin Nombre vyskytujícího se v USA trvá virémie 7 až 10 dní. Nejvýtěžnější je toto vyšetření v časné fázi infekce. V případě pozitivity PCR provádíme dále sekvenční genotypizaci získaného PCR produktu.

Správné a časné stanovení diagnózy u pacientů s hantavirovou infekcí je významné z důvodu adekvátního terapeutického přístupu u těchto závažných infekcí. Průběh onemocnění lze příznivě ovlivnit včasným podáním antivirotika – ribavirinu.

Kontakt
MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
tel.: 596200310
mobil: 606738322

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz