Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provádí testování na výskyt Covid-19 od 2.3.2020 v rámci celé ČR, přičemž převážná část testovaných osob má bydliště v Moravskoslezském kraji. Níže uvedené mapky prezentují protestovanost ve vztahu k populaci na území Moravskoslezského kraje, která byla provedena v laboratořích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

 

 

Zbrazení grafů funguje v prohlížečích Chrome, Firefox, Safari, Opera a Edge v aktualizovaných verzích.
Starší prohlížeče mohou mít se zobrazením problém.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz