Rychlost testování

V souvislosti s řadou nepřesností spojených s rychlostí provádění testů, které se v posledních dnech objevily v médiích, uvádíme informace na pravou míru.

  • V rámci domova pro seniory IRIS bylo v naší laboratoři zpracováno 101 vzorků. Výsledky 35 z nich byly známy tentýž den, 59 do druhého dne a 3 vzorky musely být opakovaně konfirmovány. Jejich výsledek byl znám až následující den. Všechny výsledky byly vyhodnoceny do 48 hodin od doručení do laboratoře.
  • Při zjištění aktuální epidemiologické situace v Alzheimercentru pp s.r.o., bylo odebráno a do naší laboratoře doručeno celkem 145 vzorků s tím, že většina z nich dorazila v sobotu odpoledne, 16 nejurgentnějších bylo vyšetřeno do 24 hodin a zbylých 129 pak v pondělí. I v tomto případě byly všechny vzorky vyhodnoceny do 48 hodin od doručení do laboratoře.

Každý den je v naší laboratoři navíc zpracováno cca 450 vzorků odebraných v rámci epidemiologického šetření KHS, předoperačního vyšetření pacientů, lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, záchranářů. Jde o osoby, které se pohybují v první linii při řešení aktuální epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz