Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Centrum hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě provádí na svých pracovištích stanovení metanolu v alkoholických nápojích a má tyto analýzy akreditované ČIA, o.p.s., Praha.

Akreditované analýzy metanolu, etanolu a 2-propanolu jsou nezbytné pro vystavení Dokladů o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 obj.% a více (tzv. „rodné listy“) dle Nařízení vlády č.317/2012 Sb. Týká se výrobců a dovozců. Tyto analýzy jsou prováděny na pracovišti v Olomouci a Ostravě.

Pro občany jsme schopni vyšetřit orientačně obsah metanolu v alkoholických nápojích neakreditovaně na našich pracovištích v Olomouci, Karviné, Brně a Jihlavě.

Informace o ceně analýzy, množství vzorku, způsobu předání vzorků a výsledků je možno získat telefonicky nebo osobně na kontaktních místech Zdravotního ústavu:

Ostrava: Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel: 596 200 126 (OV), 596 397 212 (KA)
Olomouc: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 719 310, 585 719 309
Brno: Masná 3c, 602 00 Brno, tel.: 543 423 321, 543 423 339, 330, 338
Jihlava: Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, tel.: 567574770, 603421258
Zlín: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, tel: 777196483, 775 660 715

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz