Veřejná soutěž na provozování bufetu v ZÚ Ostrava

Zdravotní ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování bufetu v objektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Dokumenty

Dodatečné dokumenty 

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz