Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů

Od 1.6. 2021 bude možné u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů

Frekvence nárok na hrazený preventivní test:

  • Antigenní – jedenkrát za 7 dní (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den)
  • PCR – dvakrát za kalendářní měsíc (bez ohledu na to, který den bude PCR proveden)

Rezervace na tento typ vyšetření, včetně těch indikovaných lékařem nebo KHS tj. s žádankou, je možné pouze a výhradně prostřednictvím systému Reservatic.

Služba je v přípravě. Předpokládané zprovoznění 8.6.2021

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz