Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody!!!

Naše hygienické laboratoře nabízejí analýzy nezbytné pro žádost na poskytnutí dotace v rámci programu MMR. Jedná se o poslední kolo tohoto programu, lhůta pro podání žádosti končí 17.2.2013. Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Němcová, tel: 596 200 126

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz