Naše planeta, naše zdraví

Podporujeme akci Státního zdravotního ústavu na podporu Světového dne zdraví a Světového dne bez tabáku.
Cílem akce je, aby děti kreativně ztvárnily, jaký vliv má tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků na naši planetu a naše zdraví.

Začátek kampaně: 7. 4. 2022
Vyhlášení výsledků kampaně: 7. 6. 2022

Kampaň je určena žákům 1. a 2. stupně základních škol.
Podrobnější informace: http://szu.cz/publikace/kreativni-kampan-nase-planeta-nase-zdravi

Vybraná výtvarná díla budou po domluvě s autory vystavena v areálu Státního zdravotního ústavu.

Naše planeta, naše zdraví

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz