Nová NRL

Dne 22. 6. 2022 byla nově zřízena Národní referenční laboratoř pro mykologickou diagnostiku a vedením této laboratoře byl pověřen Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz