Spalničky

Spalničky - diagnostika, protilátky a očkování

Nabízíme diagnostiku, vyšetření protilátek i očkování proti Spalničkám.

V souvislosti s probíhající epidemií spalniček v evropském regionu upozorňujeme na možnost importu a následného šíření onemocnění v populaci ČR.

V souvislosti s probíhající epidemií spalniček v evropském regionu upozorňujeme na možnost importu a následného šíření onemocnění v populaci ČR.

Největší riziko nákazy hrozí neočkovaným a neúplně očkovaným (jednou dávkou), avšak onemocnění mohou prodělat i osoby dříve plně očkované, kterým již postvakcinační imunita vyvanula. Osoby, které onemocnění prodělaly, jsou obvykle trvale imunní. Osoby narozené do roku 1968 (včetně) očkované nejsou, zejména starší ročníky však často onemocnění prodělaly. Ročníky 1969 – 1975 byly očkovány jednou dávkou, mladší osoby již mají obvykle z dětství dvě dávky, i u nich ovšem časem dochází k vyvanutí imunity.

ZÚ Ostrava nabízí lékařům i široké veřejnosti možnost vyšetření protilátek proti spalničkám pro zjištění stavu imunity. Vyšetření stanovujeme ze srážlivé krve, za ochrannou hladinu je podle WHO považována hodnota IgG větší než 200 mIU/ml, jejímž ekvivalentem je index pozitivity 1,1. Při negativním výsledku IgG je doporučeno přeočkování. K dispozici je trivalentní živá oslabená vakcína cílená proti virům spalniček, příušnic a zarděnek.

Při podezření na onemocnění spalničkami je nejspolehlivější diagnostickou metodou stanovení virové RNA metodou PCR z výtěru z nosohltanu, lze provést i z moče, eventuálně z krve. Doplňkovým vyšetřením je stanovení protilátek třídy IgM ve srážlivé krvi, které však v prvních 3 dnech onemocnění mohou být negativní. U osob nakažených spalničkami, které byly v minulosti očkovány, se IgM protilátky objevují se zpožděním nebo mohou zůstat negativní. Protilátky třídy IgM mohou být také nespecificky pozitivní při jiných probíhajících infekcích (např. parvovirem B19 nebo EBV).

 

Vyšetření PCR pro přímou identifikaci viru

 • Materiál: výtěr z nosohltanu, případně moč
 • Frekvence vyšetření: denně (po-so)
 • Výsledek tentýž den, pokud je vzorek doručen do laboratoře do 13:00

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 596 200 241.

Vyšetření protilátek

 • Materiál: srážlivá krev
 • Frekvence vyšetření: 2 × týdně
 • Cena za vyšetření IgG pro samoplátce: 447,50 Kč (na žádanku nutno uvést požadavek na vyšetření anti-morbilli IgG)
 • Cena za odběr krve: 60 Kč pro osoby nad 10 let věku, 110 Kč pro děti do 10 let.

Objednání k odběru na tel. 596 200 157

 

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

 • živá oslabená vakcína
 • nejúčinnější ochrana před onemocněním
 • očkování doporučeno osobám neočkovaným, neúplně očkovaným a osobám s vyvanutou postvakcinační imunitou
 • není určeno pro těhotné
 • cena očkování je 850 Kč

Očkujeme na pracovištích

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz