Olověné rozvody pitné vody – dotace MMR

MMR vyhlásilo pro rok 2014 dotační program: Podpora oprav domovních olověných rozvodů. Jedná se pravděpodobně o poslední kolo těchto dotací. Dotace se týkají olověných rozvodů pitné vody v trvale obydlených stavbách na území ČR.

V rámci podávaných žádostí o dotaci musí žadatel kromě jiného předložit také Protokol o provedení a hodnocení monitoringu obsahu olova v pitné vodě, provedený autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. Tento monitoring mohou provádět pouze proškolení odborní pracovníci. Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jsou oprávněny tento monitoring provádět.

Obraťte se proto na naše odborné pracovníky, kteří vám pomohou radou a zařídí vám provedení monitoringu obsahu olova v akreditované laboratoři ZÚ Ostrava.

Kontakty pro kraj:

Moravskoslezský a Zlínský:
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 126, 737 208 271
vladimira.nemcova@zuova.cz

Olomoucký:
RNDr. Martin Halata
585 719 30, 605 298 441
martin.halata@zuova.cz

Brněnský:
RNDr. Ivo Říha
543 423 321, 739 624 837
ivo.riha@zuova.cz

Vysočina:
Ing. Rosecký Jindřich
567 574 775, 732 418 533
jindřich.rosecký@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz