Nabídka oddělení parazitologie a lékařské zoologie lékařům

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nabízí konzultace pro pacienty, kteří přicházejí do ordinací s výsledky vyšetření na biorezonančních přístrojích. Zpravidla si přinášejí seznam vytestovaných parazitů případně jiných infekčních agens a dožadují se na lékaři dalších vyšetření nebo léčby. Mnohdy nemají odpovídající klinické příznaky a ani cestovatelskou či jinou anamnézu.

Tyto pacienty můžete odkazovat na:
Oddělení parazitologie a lékařské zoologie
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava

RNDr. Jana Doležílková
tel.: 569 200 374
mobil: 736 530 370

MVDr. Romana Mašková
tel.: 596 200 385

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz