Olověné rozvody pitné vody – dotace MMR

MMR vyhlásilo pro rok 2015 dotační program: Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Dotace se týkají olověných rozvodů pitné vody v trvale obydlených stavbách na území ČR.

V rámci podávaných žádostí o dotaci musí žadatel kromě jiného předložit také Protokol o provedení a hodnocení monitoringu obsahu olova v pitné vodě, provedený autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. Tento monitoring mohou provádět pouze proškolení odborní pracovníci. Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jsou oprávněny tento monitoring provádět.

Obraťte se proto na naše odborné pracovníky, kteří vám pomohou radou a zařídí vám provedení monitoringu obsahu olova v akreditovaných laboratoři ZÚ Ostrava.

Kontakty pro kraj:

Moravskoslezský a Zlínský
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 126, 737 208 271

Olomoucký
RNDr. Martin Halata
585 719 30, 605 298 441

Brněnský
RNDr. Ivo Říha
543 423 321, 739 624 837

Vysočina
Jan Hofman
567 574 773, 603 421 258

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz